Đang online: 5  |   Hôm nay: 261  |   Tổng lượt truy cập: 354117
vi  en
Trang chủ  >  Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch vụ cung cấp lực lương bán hàng - field force service (sales force services)
Đã bao giờ bạn xem xét tới khả năng sử dụng một công ty hàng đầu về cho thuê lại lao động (outsourcing) để cung cấp cho bạn dịch vụ Dịch vụ cung cấp lực lương bán hàng của bạn chưa, Công ty VILADO chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một giải pháp chăm sóc đại lý, thông qua Dịch vụ cung cấp lực...
08/03/2017 03:03:32

Sales force Services – Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng
Sales Force Services – Dịch vụ cung cấp lực lượng bán hàng, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services) của VILADO. Dịch vụ này cung ứng các nhân viên có kiến thức, năng lực, am hiểu lĩnh vực làm việc, thường xuyên, liên tục được đào tạo và được hỗ trợ để rộng kiến thức...
08/03/2017 03:03:25