Đang online: 5  |   Hôm nay: 231  |   Tổng lượt truy cập: 354087
vi  en
Trang chủ  >  Tuyển dụng
Tuyển dụng
Tuyển dụng công nhân điện tử KCN VSIP 1 - Đại Lộ Độc Lập
Lương 8h ca ngày: 170.000 đồng/ngày. Lương 8h ca đêm: 210.000 đồng/ngày. Công ty bao cơm giữa ca và cơm tăng ca (trên 3 tiếng). CÔNG TY KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ NÀO TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG!
13/06/2016 02:06:01

TD45: Tuyển dụng 30 Nữ Lao Động Phổ Thông.
TD45: Tuyển dụng 30 Nữ Lao Động Phổ Thông.
30/08/2015 10:08:19

TD44. Tuyển gấp 10 Nam bốc xếp. nam tuổi từ 18 - 45.
TD44. Tuyển gấp 10 Nam bốc xếp. nam tuổi từ 18 - 45.
30/08/2015 10:08:04

TD43: Tuyển dụng 200 Nam Nữ Lao Động Phổ Thông - làm việc trong công ty chế biến thực phẩm
TD43: Tuyển dụng 200 Nam Nữ Lao Động Phổ Thông - làm việc trong công ty chế biến thực phẩm
30/08/2015 10:08:50

TD42: Tuyển dụng 100 Nam Nữ Lao Động Phổ Thông - làm việc trong công ty điện tử
TD42: Tuyển dụng 100 Nam Nữ Lao Động Phổ Thông - làm việc trong công ty điện tử
30/08/2015 10:08:34

TD41: Tuyển dụng 2 Nhân Viên Y Tá
TD41: Tuyển dụng 2 Nhân Viên Y Tá
30/08/2015 10:08:12